Everything

Everything 1.4.1.877

Miễn phí
Nó cho phép cháu đã xác định được các tập tin và các thư mục bằng tên, ngay lập tức
Tải về
Người dùng đánh giá
4.5  (146 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
David Carpenter | Thêm chương trình
Everything đang tìm kiếm một động cơ đó cho phép anh đi tìm hồ sơ và các thư mục bằng tên, ngay lập tức. Con có thể gõ tìm kiếm lọc đến giới hạn gì tập tin và thư mục hiển thị. Nó bao gồm tính năng như:
- nhanh lên, tập tin đang tạo chỉ mục cho
- nhanh lên, tìm kiếm
- chia sẻ với các tập tin khác dễ dàng
- thời gian thực cập nhật
Thông tin được cập nhật vào:

Tải xuống cho Mac